Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelő Név: Orsolya Gabriella Vadasz

Székhely: 88499 Riedlingen, Hindenburgstr 30. Németország  Levelezési cím,

Panaszkezelés: 88499 Riedlingen, Hindenburgstr 30. Németország .E-mail: hobbymazuvegfestes@gmail.com

Telefonszám: +49 174 9 147 201

Weboldal: https://www.uvegfestoiskola.hu

A honlap / webshop üzemeltetése során végzett adatkezelések leírásaA cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás.

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookiebetűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld elazzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát ésközreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk alátogatóinkról.A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas azegyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz – egytitkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Önazonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookiek(sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznekelérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkekentalálhat:Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11Firefox:https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputerMozilla:https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamitoSafari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_USChrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok

A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat.Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csakabban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával.Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a webshopnak, akkor amarketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célúhozzájárulást ad számunkra.

A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben:

Kapcsolatfelvétel:

Ha például emailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánkvalamely termékkel kapcsolatban.Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor rendelhet a webshopból.

Kezelt adatok:

Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára.[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

Regisztráció a weboldalon:

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tudbiztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni). A regisztráció aszerződéskötésnek nem feltétele.

Kezelt adatok:

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama:

A hozzájárulásának visszavonásáig.

.Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

A rendelés feldolgozása:

A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelésitevékenységek

Kezelt adatok:

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, amegvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli.Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatokmegadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja:

A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

A számla kiállítása:

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számvitelibizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2)bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül ésközvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Kezelt adatok:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8évig meg kell őrizni.

Az adatkezelés jogalapja:

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számlakibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésealapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés:

Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.

Kezelt adatok:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja:

Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

Garanciális ügyintézés:

Az adatkezelési folyamat a garanciális panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Öngaranciális ügyintézés kért, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

Kezelt adatok:

Vásárló neve, telefonszáma, email címe, a panasz tartalma.

Az adatkezelés időtartama:

A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

Az adatkezelés jogalapja:

Az, hogy hozzánk fordul-e garanciális ügyintézés esetén az Ön önkéntes döntése, azonban hahozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdésealapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontszerinti adatkezelés]

Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése:

Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik.Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadásaelengedhetetlen.

Kezelt adatok:

Vásárló neve, telefonszáma, email címe, panasz tartalma.

Az adatkezelés időtartama:

A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

Az adatkezelés jogalapja:

Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, afogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évigköteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerintiadatkezelés]

A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok:

A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszereltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóságérdekében.

Kezelt adatok: A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.

Az adatkezelés időtartama:

A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolásidőtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.

Az adatkezelés jogalapja:

A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c)pont szerinti adatkezelés]

Marketing célú adatkezelésekA hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés Kezelt adatok:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

Hírlevél feliratkozás

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelőszámára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésévelkapcsolatos adatkezelés.

Kezelt adatok:

Név, cím, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama:

A hozzájárulásának visszavonásáig.

 

Remarketing:

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön önkéntes, külön hozzájárulása, amit az adat felvétel során ad meg az Adatkezelőszámára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

Remarketing: Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.

Kezelt adatok: A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok.

Az adatkezelés időtartama: Az adott cookie adattárolási idötartama, bővebb információ elérhető itt:Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/Google Analitycs tájékoztató:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=huFacebook tájékoztató:https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

 

Nyereményjáték:

Az adatkezelési folyamat a nyereményjáték lebonyolítása érdekében történik.

Kezelt adatok:

Név, email cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatok a nyereményjáték lezárását követően törlésre kerülnek, kivéve a nyertes adatai,amelyeket a számvitelről szóló törvény alapján 8 évig köteles Adatkezelő megőrizni.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára.[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 

További adatkezelések:

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatástnyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, azadatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeliadatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv.15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyenszemélyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmárólkérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódótevékenységükről.

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés.

Az adatfeldolgozó megnevezése: Hobbykünstlershop / Vadasz Orsolya Gabriella

Az adatfeldolgozó székhelye: 88499 Riedlingen. Hindenburgstr 30. Deutschland

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +49 1749147201

Az adatfeldolgozó e-mail címe: hobbymazuvegfestes@gmail.com

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik aszámlviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét éscímét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésénekmegfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás Az adatfeldolgozó megnevezése: Hobbykünstlershop

Az adatfeldolgozó székhelye: 88499 Riedlingen. Hindenburgstr 30. Deutschland

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +49 1749147201

Az adatfeldolgozó e-mail címe: hobbymazuvegfestes@gmail.com

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számvitelibizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét aszámviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelőidőtartamban kezeli, ezt követően törli.

Az adatkezelés során Önt megillető jogokAz adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:a hozzájárulás visszavonásának jogaszemélyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáféréshelyesbítéshez való jogadatkezelés korlátozása,törléshez való jogtiltakozáshoz való joghordozhatósághoz való jog.Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint azAdatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekébenszemélyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat,amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjábanelérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, apanaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt éspanaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, azazonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mintvásárlót is be tudjuk azonosítani.Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja megAdatkezelő.

A hozzájárulás visszavonásának joga:

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben amegadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a mégnem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nemtudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számvitelielőírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből,valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogosérdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

A személyes adatokhoz való hozzáférés:

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyesadatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:-a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és-a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa: -az adatkezelés céljai; – az Önről kezelt személyes adatok kategóriái; -információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetveamelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja; -a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; -az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; -a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; -az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzéséreirányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítéstszámolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosításátkövetően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy afelhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni ésellenőrizni.Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy azadatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozópontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiakvalamelyike teljesül:-Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamravonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatokpontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra.-az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azértmert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem azadatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;-az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezeléscéljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagyvédelméhez; vagy-Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja azadatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokaielsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátoznikell.Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak azérintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagyvédelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy azUnió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozásfeloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

Törléshez – elfeledtetéshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozószemélyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:-a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;-Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;-Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,-a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,-a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezeltszemélyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárhatólépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa azadatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokramutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásacéljából;a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagytagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretébenmegvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetveközérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásakeretében végzett feladat végrehajtása céljából;jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: haAdatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói,adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

Tiltakozáshoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyesadatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyesadatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítőerejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival ésszabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagyvédelméhez kapcsolódnak.Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra,hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Öntiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor aszemélyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Hordozhatósághoz való jog:

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Önönkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Önáltal az Adatkezelő részére megadott adatokat kérte, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csvformátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti,hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

Automatizált döntéshozatal:

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésenalapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagyÖnt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő kötelesmegfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinekvédelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részérőlemberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtsonbe.A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekébenszükséges;meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszilehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmétszolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagyaz Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés:

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kellettjelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. Ez a bejelentési kötelezettség 2018. május 25.napjával megszűnt.2018. május 25. napja előtt regisztrált NAIH szám:Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-114009/2017.

Adatbiztonsági intézkedések:

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében,hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés éssérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válásellen.az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annakérdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

Jogorvoslati lehetőségek:

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozótörvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenesadatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és InformációszabadságHatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu).Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezésekmegsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor azAdatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt.

Adatkezelési tájékoztató módosítása:

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját ésjogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követőhasználatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célbóltovábbi adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt azadatkezelés céljáról és az alábbi információkról:a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor azidőtartam meghatározásának szempontjairól;azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyesadatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezeléseellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelésesetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikorvisszavonhatja,a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéseskötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Önköteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetségeskövetkezményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve aprofilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, ésÖnre nézve milyen várható következményekkel bír.Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapjahozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelésiinformációt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (atovábbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

Minden jog fenntartva beleértve a weboldalon szereplő festmények, kész termékek, szövegek egész vagy részletek reprodukálásának és internetes / nyomtatott terjesztésének közlésének jogát!

A weboldalaon szereplő szövegeket és festményeket, termékeket készítette: Vadász Orsolya Gabriella (1973.02.15)

Bejelentkezés felhasználói fiókodba

Bejelentkezés form